White Trees. Snowy Mountains. PSP-0172

White Trees. Snowy Mountains. PSP-0172

Regular price $180.00 Sale

Location: Snowy Mountains. Kosciuszko National Park. NSW.

Shot on: 08/12/2016

Image Ref: PSP-0172